Administracinė teisė, viešasis administravimas

Konsultavimas viešojo administravimo subjektų kompetencijos, jų santykio su viešosios bei privatinės teisės subjektais srityje, visuomenės narių privačių ir bendrų interesų apsaugos ir jų derinimo su valstybės viešaisiais interesais, administracinės teisės pažeidimų, administracinių sankcijų skyrimo, administracinės atsakomybės, žalos atlyginimo, administracinės procedūros klausimais. Atstovavimas teisme administracinėse bylose.