Aplinkos teisė

Teisinės konsultacijos ir atstovavimas teismuose aplinkos teršimo ir žalos atlyginimo gamtai bylose. Verslo ir ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, leidimų gavimo procedūrų administracinė ir teisinė kontrolė. Konsultacijos dėl mokesčių už aplinkos teršimą, atliekų tvarkymą, žemės gelmių išteklių, oro ir vandens išteklių naudojimą ir taršą. Konsultavimas dėl gamtos išteklių, žemės gelmių, atmosferos oro, vandens ir miškų ir kitos augalijos naudojimo klausimais, saugomų teritorijų apsaugos teisinio rėžimo.