Baudžiamasis procesas, ikiteisminis tyrimas

Teisinė pagalba ginant žmogaus teises bei laisves baudžiamajame procese, nukentėjusiųjų teisių gynimas. Civilinių ieškinių dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo ir atsikirtimų į civilinius ieškinius rengimas. Nukentėjusiųjų ir civilinio ieškovo, civilinio atsakovo atstovavimas baudžiamajame procese, ikiteisminio tyrimo institucijose ir teisme. Teismo nuosprendžių ir kitų procesinių dokumentų, kurie yra susiję su civiliniu ieškiniu, vertinimas. Konsultavimas žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių gynybos klausimais baudžiamajame procese. Bendradarbiaujant su partneriais atstovavimas įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių, asmeninių ir turtinių teisių apsaugos klausimais.