Darbo teisė

Konsultavimas įvairiais iš darbo teisinių santykių kylančiais klausimais, susijusiais su teise pasirinkti darbą, darbo sutarties sudarymu, vykdymu ir nutraukimu, nuotolinio darbo organizavimu, darbdavio ir darbuotojo tarpusavio teisėmis ir pareigomis, darbo sauga, darbo teisės subjektų lygybe, darbo užmokesčiu ir kitais iš darbo santykių kylančiais finansiniais klausimais, dėl darbo pareigų pažeidimo kilusios turtinės ir neturtinės žalos atlyginimu, bei su ES darbo teisės reguliuojama sritimi susijusiais klausimais. Atstovavimas ginant darbo santykiuose dalyvaujančių subjektų teises darbo ginčus nagrinėjančiose institucijose, teismuose.