Konkurencijos teisė

Konkurencijos teise siekiama saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, užtikrinti sąžiningos rinkos, atliepiančios tiek vartotojų, tiek ūkio subjektų interesus bei funkcionavimą. Konkurencijos teisės srityje konsultavimas dėl konkurenciją ribojančios ar galinčios riboti rinkoje dalyvaujančių subjektų veiklos, nesąžiningos konkurencijos veiksmų, dalyvaujančių subjektų teisių, pareigų ir atsakomybės bei dėl konkurencijos teisės pažeidimų atsiradusios žalos atlyginimo.