Paveldėjimo ir šeimos teisė

Konsultavimas paveldėjimo, palikėjo turtinių ir asmeninių neturtinių teisių bei pareigų perėjimo jo įpėdiniams, asmenų teisės paveldėti, palikėjo, įpėdinių ir kreditorių interesų apsaugos, paveldimo turto apimties, atskirų turto rūšių, palikimo administravimo, testamento sudarymo, jo keitimo, papildymo, panaikinimo, testamento pripažinimo negaliojančiu, paveldimo turto apmokestinimo, paveldėjimo su tarptautiniu elementu klausimais. Taip pat įvairiais šeimos narių tarpusavio teisinių santykių klausimais, įskaitant santuokos sudarymo, nutraukimo, partnerystės, sutuoktinių turtinių ir asmeninių neturtinių teisių, sutuoktinių turto teisinio režimo, vedybų sutarties ir pagal sutartį nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teisių ir pareigų bei atsakomybės klausimais.