PatirtisDvidešimt metų dirbau teismų sistemoje ir vadovavau teismams, nagrinėdamas sudėtingiausias bylas ir sėkmingai priimdamas teismo sprendimus. Tai suformavo mano išskirtinę kompetenciją nagrinėjant komercinius ir privačius ginčus, veiksmingai ir inovatyviai taikant teisę bei diegiant taikinimo procedūras.

Pagrindinės mano pastarųjų metų sėkmingos teisminės praktikos sritys: statybos ranga, nekilnojamasis turtas, konkurencijos teisės ginčai, ginčai žemės ūkio ir žemės nuomos teisiniuose santykiuose, energetika, aplinkosauga, įmonių nemokumas, bankų teisė, įmonių vadovų ir atskirų profesijų atstovų civilinė atsakomybė, sutarčių ginčijimas ir vykdymas, transporto ir darbo teisė, valstybės ir pareigūnų atsakomybė.

Dalyvavau įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo procedūrose, darbo grupėse reformuojant teismų sistemą.

Verslų ir įmonių administravimo srityje išnaudočiau savo kompetencijas, kurias įgijau vadovaudamas teismams, įstaigų strateginio planavimo, finansų valdymo, planų vykdymo kontrolės užtikrinimo, rizikų ir krizių valdymo, komunikacijos su žiniasklaida ir visuomene, komandinio darbo puoselėjimo, personalo valdymo srityse.

Vykdžiau aktyvią mokslinę ir ekspertinę veiklą tarptautiniuose projektuose, todėl turiu patirties užsienio šalių teisminėse praktikose (Kroatijoje, Gruzijoje, Lenkijoje, Tunise, Čekijos Respublikoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Italijoje, Danijoje, Norvegijoje, Vengrijoje ir Belgijoje). Dėstau civilinę teisę, sutarčių teisę, civilinę atsakomybę ir teisininkų etiką Vytauto Didžiojo universitete.

Klientų teisių ir teisėtų interesų efektyvią bei veiksmingą apsaugą užtikrinti leidžia sukaupta aukšta profesinė kompetencija ir ilgametė praktika. Aktyvios profesinės praktikos metu skyriau daug dėmesio efektyvios teisminės žmogaus teisių gynybos sistemos ir kokybiškos teismų sistemos užtikrinimui Lietuvoje.

Išskirtinės kompetencijos įgytos vykdant nacionalinius ir tarptautinius teisinius tyrimus ir mokslinius projektus, ekspertuojant užsienio valstybių teisines sistemas, rengiant analizes ir sprendimų projektus Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, taip pat dešimtmetį vadovaujant Kauno apylinkės ir apygardos teismams, vykdant teismų reformas ir įvairų administracinį darbą. Patirtis privačiame sektoriuje dirbant teisininku komerciniame banke ir statybos bendrovėje profesinės karjeros pradžioje leidžia universaliai pažinti tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus veiklos ypatumus.


Išsilavinimas

1999 m. Vilniaus universitetas, teisės magistras
Nuo 2015 m. Vytautas Didžiojo Universiteto Teisės fakulteto doktorantas


Karjera

2015 – 2020 m. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, teisėjas
Nuo 2015 m. Vytauto Didžiojo Universiteto lektorius (dalykai Civilinė teisė, Teisininkų etika)
2010 – 2015 m. Kauno apylinkės teismo pirmininkas, teisėjas
2006 – 2010 m. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas
2001 – 2006 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, teisėjo padėjėjas
2015 m. Lietuvos teisės institutas, ekspertas
1998 – 2001 m. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, Seimo kontrolieriaus padėjėjas
2010 – 2011 m. Mykolo Riomerio universiteto lektorius
2007 – 2008 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto lektorius
1998 m. UAB Medicinos bankas, teisininkas
1997 m. UAB „Savy“ teisininkas


Kalbos

Anglų, rusų

Praktikos sritys

Civilinė – komercinė teisė
Statybos teisė
Žemės ūkio ir maisto teisė
Energetikos teisė (atsinaujinančių energijos išteklių teisė)
Paveldėjimo ir šeimos teisė
Švietimo ir mokslo teisė