Znaczące doświadczenie i kompetencje gwarantujące skuteczną pomoc prawną.

Nasze atuty to kompetencje i wyjątkowe wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu najbardziej skomplikowanych spraw, tworzenie i stosowanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce prawniczej, synergia nauki i praktyki.

Obrona Twoich praw i uzasadnionych interesów, zarządzanie ryzykiem.


Przez dwadzieścia lat pracowałem w systemie sądowniczym i kierowałem sądami, rozpatrywałem najbardziej skomplikowane sprawy, wydając skuteczne orzeczenia sądowe. Zdobyte doświadczenie przyczyniło się do ukształtowania mojej wyłącznej kompetencji w zakresie rozwiązywania sporów handlowych i prywatnych, efektywnego i nowatorskiego stosowania prawa oraz wdrażania procedur pojednawczych.
Główne obszary moich z powodzeniem prowadzonych w ostatnich latach praktyk prawnych to: roboty budowlane, nieruchomości, konkurencja, spory w zakresie dzierżawy gruntów rolnych i gruntów, energetyka, ochrona środowiska, niewypłacalność przedsiębiorstw, prawo bankowe, odpowiedzialność cywilna kierowników przedsiębiorstw i przedstawicieli poszczególnych zawodów, kwestionowanie i wykonywanie umów, prawo w dziedzinie transportu i pracy, odpowiedzialność władzy publicznej i funkcjonariuszy.

Brałem udział w procedurze tworzenia ustaw i innych aktów prawnych, w grupach roboczych zajmujących się reformą sądownictwa.

Oferuję swoje kompetencje zdobyte w kierowaniu sądami, które wykorzystałbym w dziedzinie administrowania przedsiębiorstwem i działalnością gospodarczą w ramach planowania strategicznego instytucji, zarządzania finansami, zapewnienia kontroli nad realizacją planów, zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, komunikacji z mediami i społeczeństwem, wspierania pracy zespołowej, zarządzania personelem.

Byłem aktywnie zaangażowany w działalność naukową i ekspercką podczas realizacji projektów międzynarodowych, dzięki czemu zdobyłem doświadczenie w orzecznictwie państw zagranicznych (Chorwacja, Gruzja, Polska, Tunezja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Niemcy, Włochy, Dania, Norwegia, Węgry i Belgia). Wykładam prawo cywilne, prawo umów, odpowiedzialność cywilną i etykę prawniczą na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

Zgromadzone wysokie kompetencje zawodowe oraz wieloletnia praktyka pozwalają na prowadzenie efektywnej i skutecznej działalności w zakresie ochrony praw i uzasadnionych interesów klientów. W trakcie mojej aktywnej praktyki zawodowej szczególną uwagę poświęciłem zapewnieniu jakościowego systemu sądowego na Litwie oraz skuteczności systemu sądowego w zakresie ochrony praw człowieka.
Wyłączne kompetencje zostały nabyte w ramach prowadzenia krajowych i międzynarodowych badań prawnych i projektów naukowych, ekspertowania zagranicznych systemów prawnych, opracowania analiz i projektów orzeczeń w Sądzie Najwyższym Litwy, a także podczas dekady kierowania sądami rejonowymi i okręgowymi w Kownie, realizacji reform sądownictwa, a także wykonywania różnych prac administracyjnych.
Doświadczenie w sektorze prywatnym zdobyte na stanowisku prawnika w banku komercyjnym i przedsiębiorstwie budowlanym na początku kariery zawodowej pozwala na powszechną wiedzę na temat specyfiki działalności zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Dziedziny wykonywanej praktyki

• Prawo cywilne i handlowe
• Prawo budowlane
• Prawo rolne
• Prawo energetyczne (prawo energii odnawialnej)
• Prawo nieruchomości
• Prawo umów
• Odpowiedzialność cywilna zawodowa
• Prawo gruntowe
• Prawo pracy
• Prawo przewozowe
• Prawo upadłościowe (osoby prawne i fizyczne)
• Prawo ochrony środowiska
• Prawo ubezpieczeniowe
• Prawo konkurencji
• Prawo spółek
• Prawo żywnościowe
• Prawo bankowe
• Odpowiedzialność kierowników i wspólników spółki
• Prawo spadkowe
• Prawo rodzinne
• Prawo konsumenckie
• Administracja publiczna
• Prawo nauki
• Prawo medyczne
• Prawo sportowe
• Prawo administracyjne
• Prawo konstytucyjne
• Prawo Unii Europejskiej
• Etyka prawnicza
• Postępowanie karne, dochodzenie przedprocesowe
• Negocjacje
• Mediacja
• Spory sądowe

Świadczone usługi

• Usługi prawne: doradztwo i porady
• Ochrona praw i wolności człowieka
• Reprezentacja uzasadnionych interesów
• Reprezentacja w organach władzy spółki
• Dochodzenia prawne/audyt prawny
• Przygotowanie aktów prawnych, badania niezbędne do przygotowania projektów aktów prawnych
• Przygotowywanie regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstw i instytucji
• Przygotowanie umów
• Komunikacja prawna
• Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi
• Postępowanie pojednawcze
• Przygotowanie pism procesowych
• Reprezentacja przed organami władzy publicznej i samorządowej
• Reprezentacja w sądzie

Użyteczne informacje

• Aktualności prawne
• Aktualności legislacyjne
• Aktualności z zakresu orzecznictwa
• Aktualności z zakresu prawa rolnego
• Aktualności z zakresu prawa umów
• Aktualności z zakresu prawa energetycznego
• Aktualności z zakresu prawa budowlanego
• Artykuły naukowe

Nasz zespół

Advokatas Mindaugas SimonisAdvokatas Mindaugas Simonis
Mindaugas
Šimonis
Adwokat

+370 687 47344
mindaugas@
simonis-legal.lt
Teisininke-Ausrine-PasvenskieneTeisininke-Ausrine-Pasvenskiene
Aušrinė
Pasvenskienė
Prawnik

+370 618 16009
ausrine@
simonis-legal.lt

Informacja kontaktowa

Kancelaria Adwokacka Šimonis ir partneriai

Adwokat Mindaugas Šimonis
Kod adwokata 003701
Numer zaświadczenia indywidualnej działalności gospodarczej 984556
Adres:
Ul. Universiteto 8a,
Akademia,
LT-53341 rejon kowieński

R/r LT267044000355645768
Bank AB SEB bankas