Apginti
Jūsų teises ir
teisėtus interesus,
suvaldyti rizikas

Išskirtinės kompetencijos įgytos
vykdant nacionalinius ir tarptautinius teisinius
tyrimus ir mokslinius projektus, ekspertuojant
užsienio valstybių teisines sistemas,
rengiant analizes ir sprendimų projektus.
 

Patirtis


Dvidešimt metų dirbau teismų sistemoje ir vadovavau teismams, nagrinėdamas sudėtingiausias bylas ir sėkmingai priimdamas teismo sprendimus. Tai suformavo mano išskirtinę kompetenciją nagrinėjant komercinius ir privačius ginčus, veiksmingai ir inovatyviai taikant teisę bei diegiant taikinimo procedūras.


Išskirtinė patirtis ir kompetencija
efektyviai teisinei pagalbai.