Civilinė - komercinė teisė


Teisinės konsultacijos ir tyrimai civilinės ir komercinės teisės srityse. Efektyvios civilinių teisių gynimo strategijos nustatymas ir civilinių teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo faktinis vykdymas. Atskirų sutarčių rūšių rengimas, derybos ir atstovavimas jas sudarant. Sandorių tyrimai ir vertinimai. Įmonių ir įmonių vadovų atstovavimas sprendžiant klausimus dėl įmonių dalyvių civilinės atsakomybės. Profesinės civilinės atsakomybės rizikų valdymas, darbo sąlygų ir darbų saugos reikalavimų tyrimai. Įmonių, įstaigų ir organizacijų konsultavimas ir atstovavimas dėl tinkamų darbo sąlygų ir darbų saugos reikalavimų nustatymo. Įvairių sričių profesijos atstovų (gydytojų, statybos dalyvių, valstybės pareigūnų ir kitų) konsultacijos ir rizikų valdymas dėl profesinės civilinės atsakomybės. Atstovavimas teisėms ir teisėtiems interesams tiriant nelaimingus atsitikimus ir sprendžiant teisminius ginčus gamybos srityje.