Energetikos teisė

Energetikos veiklos teisinių tyrimų vykdymas ir rizikų analizė energetikos įmonėms (tame tarpe vykdančioms veiklą atsinaujinančių energijos šaltinių srityje); energetinių projektų teisinis ir administracinis verslo rizikų valdymas; teisinis auditas, teisinė konkursų sąlygų rengimo priežiūra. Energetikos objektų statybos teisinis administravimas, leidimų gavimas, rangos sutarčių rengimas, verslo draudimo teisinė priežiūra, garantinio aptarnavimo ir tinkamo eksploatavimo teisinis vertinimas, ginčų sprendimas ir mediacija. Vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimas ir atstovavimas energetikos sektoriuje, santykiuose su energetikos įmonėmis, atstovavimas ginčuose dėl energetikos objektų, apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo. Buitinių vartotojų sudaromų energijos pirkimo-pardavimo ir energijos tiekimo sutarčių, energijos persiuntimo paslaugų sutarčių, naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių rengimas ir konsultavimas.