Įmonių teisė

Įmonių teisės srityje konsultavimas įmonių steigimo (įskaitant užsienio bendrovių filialų steigimą), valdymo, veiklos, reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo ir likvidavimo klausimais. Taip pat įmonių steigėjų, dalyvių, organų kompetencijos, funkcijų, teisių ir pareigų bei atsakomybės klausimais; bendrovių kapitalo ir jo struktūros, vertybinių popierių, socialinės atsakomybės ir kitais įmonių veiklos klausimais.