Intelektinės nuosavybės teisė

Konsultavimas intelektinės nuosavybės apsaugos, autorių ir gretutinių teisių, išradimų ir patentų, prekių ženklų, domenų, pramoninio dizaino bei kitų intelektinės nuosavybės objektų klausimais; komercinių paslapčių apsaugos ir apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos; sandorių, susijusių su intelektine nuosavybe, parengimo ir derybų, kliento interesų apsaugos klausimais. Atstovavimas intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo teisminėse bylose, neteisminiuose ginčuose, valstybinėse institucijose dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų.