Maisto teisė

Maisto ir žemės ūkio pramonė yra unikali, auganti ir dinamiška sritis, kuriai didelę įtaką daro ir Europos Sąjungos formuojama politika ir jos pokyčiai. Dėl glaudaus ryšio su daugeliu kitų sričių, įskaitant visuomenės sveikatą, aplinką, vartotojų teisių apsaugą, ekonomiką, gyvūnų ir ekosistemos gerovę, energetiką, darbo santykius, tarptautinius santykius ir prekybą, klientų konsultacijos vykdomos laikantis plataus požiūrio į maisto teisės sistemos reguliavimo kontekstą. Teisinės konsultacijos dėl maisto, maisto produktų saugos, papildų, intelektinės nuosavybės apsaugos maisto prekių ženklų ir reklamos srityje. Teikimo ir gamybos sutarčių rengimas maisto gamintojams.