Statybos teisė

Teisinės konsultacijos ir tyrimai Statybos teisės klausimais. Statybos dalyvių teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ginčuose, kylančiuose Statybos teisės srityje, taikinime, mediacijoje ir teisminėse procedūrose. Statybos sutarčių rengimas, derybos, vykdymo teisinė priežiūra ir kontrolė, rizikų valdymas. Konsultavimas dėl statybos dalyvių (statytojų (užsakovų), statinių projektuotojų, statinio projekto ar statinio ekspertizės rangovų, generalinių rangovų ir subrangovų, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statybos produktų gamintojų ir kitų) tarpusavio teisių ir pareigų, atstovavimas santykiuose su trečiaisiais asmenimis, valstybės ir savivaldybės institucijomis. Statinio ekspertizės, vykdomų statybos darbų, statinio projekto ekspertizės teisinis administravimas. Konsultavimas dėl savavališkos statybos padarinių ir procedūrų vykdymo jiems pašalinti. Generalinio rangovo, rangovo ir statytojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimas statinio garantinės priežiūros laikotarpiu. Rangovo teisių atstovavimas užsakovui netinkamai eksploatavus statinį. Asmenų konsultavimas ir atstovavimas bendraturčių ginčuose dėl statinių valdymo, naudojimo ir priežiūros. Tiekėjų konsultavimas dėl viešųjų pirkimų procedūrų statybų srityje. Seminarai ir mokymai Statybų teisės klausimais.