Švietimo ir mokslo teisė

Konsultavimas švietimo ir mokslo teisės srityje klausimais, kylančiais iš LR švietimo sistemos institucijų steigimo, veiklos, švietimo procese dalyvaujančių subjektų (institucijų, moksleivių, studentų, mokytojų, dėstytojų, tėvų, administracijos) teisių ir pareigų, interesų gynimo bei atsakomybės, mokymo (-si) proceso (įskaitant nuotolinio mokymo (-si) organizavimą), švietimo veiklos, technologijų naudojimo švietimo procese ir su tuo susijusių teisinių klausimų, duomenų apsaugos, teisės į švietimą užtikrinimo ir apsaugos, saviraiškos ir žodžio laisvės, akademinės laisvės, universitetų autonomijos ir kt.