Transporto teisė

Konsultavimas nacionalinio bei tarptautinio keleivių ir krovinių pervežimo pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR) klausimais, teisinės išvados dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, darbuotojo atsakomybės prieš darbdavį (vežėją), krovinio sulaikymo, ekspeditoriaus regresinių reikalavimų galimybių, pervežimo dalyvių prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, draudiminių ginčų. Konsultavimas dėl prekių ir keleivių pervežimo jūra pagal laivybos taisykles, dėl draudimo, sutarčių sudarymo. Teisinės išvados dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės tarp siuntėjo, gavėjo ir vežėjo paskirstymo, vairuotojo (darbuotojo) atsakomybės prieš darbdavį ir kitų klausimų. Atstovavimas civilinėse bylose dėl žalos atlyginimo už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą ir kitais susijusiais klausimais.