Žemės ir miškų teisė

Konsultavimas žemės ir miškų teisės klausimais. Atstovavimas žemės ginčuose. Žemės ir miškų savininkų ir naudotojų teisių gynyba ir teisėtų interesų atstovavimas. Servitutų nustatymo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų vykdymas. Žemės sandorių rengimas. Žemės sklypų formavimo procedūrų teisinis administravimas ir konsultavimas dėl ginčų, kylančių dėl žemės sklypų ribų. Atstovavimas santykiuose su savivaldybės ir valstybės institucijomis dėl žemės ginčų.