Žemės ūkio teisė

Ūkininkų ir ūkininkų ūkių turto teisinio rėžimo konsultacijos, verslo veiklos formų parinkimas ir teisinių procedūrų vykdymas. Žemės ūkio bendrijų ir bendrovių (įmonių) turto teisinio rėžimo bei administracinės veiklos konsultavimas ir administravimas. Konsultavimas dėl prekybos žemės ūkio ir maisto produktais, Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimo. Konsultavimas dėl ūkininkų ir žemės ūkio įmonių pajamų ir pelno mokesčių, valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų. Konsultavimas dėl ūkininkų ir ūkininkų ūkių bei žemės ūkio bendrovių turto dalijimo santuokos nutraukimo procesuose. Žemės ūkio rizikos valdymo fondų steigimas ir teisinių dokumentų rengimas, fondų administravimas.